[PAGE][NEWS] ข่าวสารแจ้งนโยบายการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด19ระบาด

เรียนผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเรียน 2 เทอม
ข้อความนี้ ทางโรงเรียนได้นำส่งในเวปไซต์ที่ account ของนักเรียนรายบุคคล ผู้ปกครองสามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะ

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทางโรงเรียนขอแจ้ง นโยบายการเรียนการสอน 4 หัวข้อ ดังนี้

( ผู้ปกครองอ่านอย่างละเอียด กรณีไม่เข้าใจให้ส่งข้อความไลน์ แจ้งชื่อนักเรียนและเบอร์ติดต่อกลับมานะคะ )

🦋🌱หัวข้อที่ 1 การให้สิทธิ์การเรียน คอร์ส Intensive

เนื่องจากผู้ปกครองได้ลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 เทอม ทางโรงเรียนตระหนักว่า ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจโรงเรียนสูงสุด และในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้
ปกติทุกปีโรงเรียนจะมีคอร์สที่สำคัญมากก่อนการคัดเลือกเข้า ป.1 ซึ่งไม่รับนักเรียนภายนอก ชื่อ คอร์ส Intensive มูลค่า 15,000 จำนวน 10 ครั้ง
ทางโรงเรียนขอเสนอคอร์สนี้ให้ผู้ปกครองลงทะเบียนร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม เพียงแต่ผู้ปกครองไม่สามารถมอบสิทธิ์นี้ให้บุคคลอื่นได้

Intensive จะดำเนินการ on site จำนวน 10 วัน ในช่วงเดือนมีนาคม หรือ เริ่ม ประมาณ 10-15 วัน ก่อนคัดเลือกเข้า ป.1 ปี 2565

ทางโรงเรียนจะส่งรายละเอียดคอร์ส intensive วันที่ 25 กรกฎาคมนี้ และจะนำส่งลิ้งค์ของเวปไซต์โรงเรียน ให้ผู้ปกครองลงทะเบียน Intensive ในวันที่ 8 สิงหาคมค่ะ

🦋🌱หัวข้อที่ 2 การเรียน zoom และ on-site

🪴เริ่ม เรียน zoom นับครั้ง ตั้งแต่ ต้นส.ค. ไป 15 ครั้ง และ สอน on site 37 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ( หรือเร็วกว่านั้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ )
🪴หากเกิดสถานการณ์ไม่สามารถ on site ในเดือนตุลาคมได้ ก็จะเริ่มเรียนเป็น zoomไปจนครบ 52 ครั้ง ( อย่างน้อย 52 ครั้ง ) ภายในเดือนมีนาคม
หากกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนปรับมา on-site ทางโรงเรียนจะรีบดำเนินการทันที

🪴ตารางเรียน : ทางโรงเรียนจะนำส่งตารางเรียน zoom 52 ครั้งให้ในเวปไซต์วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ในการ zoom ทางโรงเรียนจะออกตารางการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้ของนักเรียน

และหาก on site กลับมา ก็จะแจ้งตารางอัพเดทอีกครั้ง โดยพยายามยึดตาราง on site เดิมที่ผู้ปกครองลงทะเบียน

🦋🌱หัวข้อที่ 3 การเรียนออนไลน์โดยคลิป
ในส่วนการเรียนการสอนออนไลน์แบบคลิป โรงเรียนนำส่งเป็นไฟล์เอกสารการเรียน เอกสารเฉลย และคลิปการสอน ซึ่งครอบคลุมแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียน ลงไว้ในเวปไซค์ของทางโรงเรียน ถึงปัจจุบัน ณ วันนี้ ( 20 กรกฎาคม 2564 ) รวมทั้งหมด 21 ครั้ง ในแต่ละครั้งประกอบด้วยคลิป 2 คลิป ความยาวคลิปละ 1 ชั่วโมง และเอกสารตามรายละเอียดเบื้องต้นที่กล่าวมา และโรงเรียนจะดำเนินการลงเพิ่มให้ครบทั้งหมด 28 ครั้ง ภายในสิงหาคมนี้

จากนั้น เนื่องจากเทอม 2 แนวทางคือนำความรู้พื้นฐานจากเทอม 1 มาบูรณาการเพื่อเตรียมเข้า ป.1 โรงเรียนจะนำส่งคลิปเพิ่มเติม 24 คลิป โดยผ่านเว็บไซต์ Thai Smart Kid ซึ่งจะมีให้ทำแบบฝึกหัดท้ายคลิป รวมทั้งแสดงผลการทำแบบฝึกหัดทั้งรายบุคคล และ Ranking ลำดับผู้เข้าร่วมฝึกในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้า ป.1 สำหรับโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสอดคล้องกับหลักสูตรเทอม 2 ที่จะต

🦋🌱หัวข้อที่ 4 นโยบายการเรียนการสอนและการคืนเงิน

โรงเรียนเป็นโรงเรียนสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาทำตามนโยบายคือ ใช้ออนไลน์เป็นคลิป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้เริ่มใช้การเรียนการสอนออนไลน์นับครั้งการเรียน
ทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงเรียนยังไม่นับ ตั้งใจรอ on-site แต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังไงการคัดเลือกต้องมีแน่นอนไม่ว่าโรงเรียนใด ทางโรงเรียนจึงต้องเริ่มการเรียนการสอน online แทน on site แบบนับครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในรูปแบบคุณครูมี participate ( ส่วนรวม) กับนักเรียนมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ต้นเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

โรงเรียนต้องขออภัย โรงเรียนไม่มีนโยบายคืนเงิน แต่โรงเรียนมีนโยบายเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมเข้า ป.1 ซึ่งโรงเรียนจะยึดมั่นสิ่งนั้นและทำเต็มที่ที่สุดในทุกสถานการณ์และครอบคลุมหลักสูตรที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้

ขอบพระคุณค่ะ