มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

แบบทดสอบ อ.3 ครั้งที่ 1

1 / 4

video
play-sharp-fill

3 / 4คุณพ่อพาแก้วไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าขึ้นลิฟต์ไปชั้น 3 แล้วขึ้นบันไดเลื่อนไปอีก 2 ชั้น แก้วปวดปัสสาวะ
แก้วจะมองหาสัญลักษณ์ใด

4 / 4


ข้อใดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน

Your score is

0%

GAME FOR KIDS BY