ร้านของเล่น

โรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม

  รูปของเล่น รายละเอียด จำนวน ราคา(ลูกข่าง)
จระเข้งับ
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 1,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 1,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ไดโนเสาร์
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)25.5x9x15 5,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
หุ่นยนต์แปลงร่าง คละแบบ
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)32x22x7 5,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ชุดครัวDream Kitchen (เล็ก)
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)23x28x10 5,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
เกมบอล
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)32x20x4.5 5,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
รถราง 90 ชิ้น
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)34x21x6 5,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ชุดครัวเล็กสีชมพู
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)43x30x6 5,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
รถบังคับสปอร์ต
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)20x8.8x4.5 5,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ปืนยาวบาเรล
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)38.5x17 5,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ชุดครัวเล็กสีดำ
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)35x27 5,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ชุดคุณหมอ
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 5,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ชุดแต่งหน้าไอศครีม
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 5,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ชุดแต่งหน้าโดนัท
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 5,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 5,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ชุดรถก่อสร้างกล่อง
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)39x7.5x23.5 10,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 10,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
แป้งโดว์ หน้าการ์ตูน
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)32x20x4.5 10,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 10,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
แป้งโดว์ทำไอศครีมพร้อมอุปกรณ์
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)8x34x26.5 10,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 10,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ชุดครัวเล็กสีดำ
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 10,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 10,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ตัวต่อกระเป๋าลาก
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 10,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 10,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
หีบสมบัติสัตว์ทะเล
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)25.5x6x25.5 10,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 10,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ตุ๊กตา + ม้าการ์ตูน
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 10,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 10,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
รถไถ ก่อสร้าง
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 10,000 ลูกช่าง เหลือ 3 ชิ้น
3 ชิ้น 10,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ร้านขายไอศครีม
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 10,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 10,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ทรายกล่อง
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 10,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 10,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
โต๊ะตัวต่อ+เก้าอี้
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)56x38x10 15,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 15,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
แป้งโดว์ เบอร์เกอร์
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)34x27x8 15,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 15,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ชุดรถก่อสร้างกล่อง
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 15,000 ลูกช่าง เหลือ 1 ชิ้น
1 ชิ้น 15,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
แป้งโดว์ หน้าการ์ตูน
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)29x24x4 15,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 15,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
รถเข็นอาหารว่าง
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.)37x26x9 15,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 15,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ
ชุดเครื่องมือช่าง
ขนาดของกล่อง (หน้ากว้างXสูง cm.) 15,000 ลูกช่าง เหลือ 2 ชิ้น
2 ชิ้น 15,000 ลูก จำนวนลูกข่างไม่พอ