มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1 คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
Bandekpleum Knowledge Building And Skill Improvements School

ข่าวแจ้งผู้ปกครอง อ.3

สอนเพิ่มเติมออนไลน์ข้อสอบ 4 ชุด
วันพฤหัสที่ 30 พฤศจิกายน และ,ศุกร์ที่ 1 ธันวาคมเวลา 19.00น.
รายละเอียดการเข้าเรียน zoom
1. ตั้งชื่อ เป็นชื่อเล่นนักเรียน
2. เปิดกล้องทุกคนที่เข้าเรียน
3. เลขห้อง: 8617412774
4. Password: pleumfree
5. เอกสาร : ใช้ชีทชุดข้อสอบ 4 ชุด ที่น.ร.ได้กลับไปวันที่มาเรียน
6. อุปกรณ์เสริม :
7. แต่งตัวด้วยชุดนอน
8. เรียน 19.00-20.00
9. เข้าระบบได้ตั้งแต่ 18.45
10. มีปัญหาระหว่างเรียนออนไลน์ ให้ไลน์แจ้งไลน์ อ3 เทอม 1 นะคะ
11. ไม่มีคลิปย้อนหลังนะคะ

มีสิ่งใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในไลน์โรงเรียนได้นะคะ😍💗🙏🏻