หลักสูตรการเรียนการสอน

ติวสาธิต

การสื่อสารกับผู้ปกครอง

หลังเลิกเรียนมีการคุยกับผู้ปกครองถึงการสอนในแต่ละวันทั้งเทคนิคที่สอน (15 -20 นาที)
มีเอกสารการเรียนการสอนกลับบ้านรวมทั้งการบ้านประจำเดือนเนื้อหาที่สอน:
ทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ทักษะการฟัง เชาว์ความพร้อม