[PAGE] เกี่ยวกับเราโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม
โดยครูดุ่ย "ใส่ใจ ดูแล มีคุณภาพ"


เนื้อหาที่สอน:

ทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ทักษะการฟัง เชาว์ความพร้อม


"สถาบันเตรียมความพร้อมอนุบาลบ้านเด็กปลื้ม" ที่ตั้ง ศูนย์การค้า The Jas สาขารามอินทรา เลขที่ 87 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220

สนใจติดต่อสอบถาม รายละเอียดการเรียนการสอนได้ที่ "ครูดุ่ย"

มือถือ : 096-162-6245
อีเมล์ : thaikidhappy@gmail.com


ประวัติ :
นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและ ส่งเสริมบุคคลผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทย์ฯ

ภาพบรรยากาศในการเรียน


การ์ดจากผู้ปกครองและน้องๆ