มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1 คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
Bandekpleum Knowledge Building And Skill Improvements School

เปิดรับสมัครแล้ว Intensive คอร์ส สำหรับเด็กๆที่จะไปสอบสาธิตชื่อดัง

เปิดรับสมัครแล้ว Intensive คอร์ส สำหรับเด็กๆที่จะไปสอบสาธิตชื่อดัง
👾 หากจับฉลากทางบ้านเด็กปลื้มคืนเงินทุกบาทให้ผู้ปกครองค่ะ 😍
 

ปีนี้ค่าเรียนพิเศษสุดเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเตรียมตัวได้ทันการ
 

การเรียน : เรียนทั้งหมด 18 ครั้ง
ช่วงที่ 1 ติดเครื่องตะลุยเข้ม
ธ.ค. – ก.พ. อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
มีบรีพและการบ้าน กลุ่มละ 12 คน
 

ช่วงที่ 2 โค้งสุดท้ายก่อนสอบ
มี.ค. เรียนจันทร์ถึงศุกร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง
มีบรีพและการบ้าน กลุ่มละ 20 คน
 

ค่าเรียน : แบ่งชำระดังนี้
ชำระครั้งที่ 1 ราคา 7,900 บาท
ธ.ค 66- ก.พ 67
เรียน 8 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
กลุ่มละ 12 คนเท่านั้น
 

ชำระครั้งที่ 2 ราคา 7,900 บาท
ชำระต้นเดือน ก.พ. ,
เรียนจันทร์ถึงศุกร์ มี.ค. 67
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
กลุ่มละ 20 คนเท่านั้น
 

รายละเอียดกลุ่มการเรียน :
📝ช่วงที่ 1 เดือนธันวาคม 66 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 67
มี 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน
1.1 กลุ่มวันอังคาร
เวลา 15.30-17.30 น.
เรียนวันที่ 19ธ.ค.,9,16,23,30ม.ค,
6,13,20,27ก.พ.67
 

1.2 กลุ่มวันอาทิตย์
เวลา 8.00-10.00 น.
เรียนวันที่ 24ธ.ค.,7,14,21,28ม.ค,
4,11,18,25ก.พ.67
 

📝ช่วงที่ 2 เดือน มี.ค.67
เรียนจันทร์-ศุกร์ 10 วัน มี 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน
 

วันที่ 4,5,6,7,8,11,12,13,14,15 มี.ค.67
กลุ่มที่ 1 เวลา 8.00-11.00 น.
กลุ่มที่ 2 เวลา 11.30-14.30 น.
(วันพฤ14,ศุกร์ที่ 15 มี.ค.67 เรียนเวลา 13.00-16.00 น.)