มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School


ความรู้รอบตัว สิ่งมีชีวิต และ ไม่มีชีวิต

 

1. สิ่งไม่มีชีวิต ( เพลง )
https://youtu.be/wmC1X3bZhqo

2. สิ่งมีชีวิต ( เพลง )
https://youtu.be/DeyxfcFn0Ws

3. สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ( นิทาน&เพลง)
https://youtu.be/TEAp0a3TlcM

4. คลิปฟังง่าย สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิต
https://youtu.be/cev25Y3Vh2w

5. เกมส์ สิ่งมีชีวิต กับ ไม่มีชีวิต 5 ข้อง่ายๆ
https://youtu.be/J-3v6nXcTFE

6. living things non living things
https://youtu.be/p51FiPO2_kQ

7. living things non living things ( ครูดุ่ยชอบช่องนี้มากค่ะ )
https://youtu.be/lTFu378qrlY

8. กุ๊งกิ๊ง ของเล่นของฉัน
https://youtu.be/ReyvcNe_3ZQ