ออนไลน์ครั้งที่ 1 คลิปและเอกสาร
การเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม

เตรียมความพร้อมครั้งที่ 1


1. เอกสารประกอบ มี 1 ไฟล์


2. คลิปสอน 2 คลิป

Clip โจทร์ แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill

Clip เฉลย แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill