ออนไลน์ครั้งที่ 2 คลิปและเอกสาร
การเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม

เตรียมความพร้อมครั้งที่ 2


1. เอกสารประกอบ มี 3 ไฟล์


2. คลิปสอน 1 คลิป

Clip โจทร์ แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill