ออนไลน์ครั้งที่ 3 คลิปและเอกสาร
การเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม

เตรียมความพร้อมครั้งที่ 3


1. เอกสารประกอบ มี 2 ไฟล์


2. คลิปสอน 2 คลิป

Clip โจทร์ แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill

Clip เฉลย แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill