อนุบาล2 เตรียมความพร้อมครั้งที่5

เตรียมความพร้อมครั้งที่ 5

1. ออนไลน์ครั้งที่ 5 คลิปและเอกสาร การเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม Click

2. การเรียนการสอนเพิ่มเติมให้พิเศษกับนักเรียน โดยโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม
การเรียนการสอน โดย ครูดุ่ย ครั้งที่ 5 Click

3. การเรียนการสอนที่โรงเรียนหลังโควิท Click