อนุบาล2 เรียนครั้งที่17

เอกสารการบ้าน เทอม 1 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ,13, 15 กันยายน 2563

คลิปบรีฟ

คลิปบรีฟเรื่องภาพตรงข้าม

video
play-sharp-fill

คลิปบรีฟเรื่องคณิตศาสตร์

video
play-sharp-fill

คลิปบรีฟเรื่องบล็อก

video
play-sharp-fill

คลิปบรีฟเรื่องน้องสมมาตร

video
play-sharp-fill


การบ้านอนุบาล 2 ครั้งที่17
1. รวมทักษะ มี 1 ไฟล์
2. คลิป 4 คลิป