อนุบาล2 เทอม2 เรียนครั้งที่10

เอกสารเทอม 2 ครั้งที่ 10
1. เอกสารประกอบ มี 1 ไฟล์
2. คลิปสอน 2 คลิป
3. คลิป คอร์ส(วิทย์) G6

 

1.อ.2 ครั้งที่ 10

Clip แบบฝึกหัดครั้งที่ 10 clipที่ 1

video
play-sharp-fill

Clip แบบฝึกหัดครั้งที่ 10 clipที่ 2

video
play-sharp-fill

คอร์ส(วิทย์) G6