อนุบาล2 เทอม2 เรียนครั้งที่7 (ที่ถูกยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ covid19)


อนุบาล2 เทอม2 เรียนครั้งที่7 (ที่ถูกยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ covid19)
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคลิป แต่ทางโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม ยังคงมีสอนชดเชยครั้งที่ 7 โดยครูดุ่ยที่โรงเรียนฯ ตามตารางเรียนในเวปไซต์ของโรงเรียนฯ ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ


เอกสารเทอม 2 ครั้งที่ 7 (ที่ถูกยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ covid19)
1. เอกสารประกอบ มี 2 ไฟล์
2. คลิปสอน 2 คลิป

1.อ.2 ครั้งที่ 7 ชุดที่1

video
play-sharp-fill

2.อ.2 ครั้งที่7 ชุดที่2

video
play-sharp-fill