อนุบาล2 เทอม2 เรียนครั้งที่8

เอกสารเทอม 2 ครั้งที่ 8
1. เอกสารประกอบ มี 2 ไฟล์
2. คลิปสอน 2 คลิป

 

1.อ.2 ครั้งที่ 8

Clip โจทร์ แบบฝึกหัดครั้งที่ 8

video
play-sharp-fill

Clip เฉลย แบบฝึกหัดครั้งที่ 8

video
play-sharp-fill