การเรียนการสอนเพิ่มเติมให้พิเศษกับนักเรียน
โดยโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม
การเรียนการสอน โดย ครูดุ่ย ครั้งที่ 2


การเรียนการสอนโดยคลิปครูดุ่ย เตรียมความพร้อมครั้งที่2


1. เอกสารประกอบการสอนของครูดุ่ย มี 1 ไฟล์