ข่าวสารแจ้งนโยบายการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ
ในช่วงสถานการณ์โควิด19ระบาด

เรียนผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเรียน 1 เทอม


เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทางโรงเรียนขอแจ้ง นโยบายการเรียนการสอน 4 หัวข้อ ดังนี้

( ผู้ปกครองอ่านอย่างละเอียด กรณีไม่เข้าใจให้ส่งข้อความไลน์ แจ้งชื่อนักเรียนและเบอร์ติดต่อกลับมานะคะ )


🦋🌱หัวข้อที่ 1 การเรียน zoom และ on-site

ทางโรงเรียนจะนำส่งให้ผู้ปกครองเลือกได้ 2 แบบ โดยจะนำส่ง Google Form ให้ในไลน์ของโรงเรียนในวันที่ 23 กรกฎาคม นี้
เมื่อผู้ปกครองเลือกรูปแบบแล้ว ทางโรงเรียนจะนำส่งตารางเรียนให้ในเวปไซต์วันที่ 2 สิงหาคม 2564

🌱🍄แบบที่ 1.

  • เริ่ม เรียน zoom นับครั้ง ตั้งแต่ ต้นส.ค. ไป 15 ครั้ง สอน on site 13 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ( หรือเร็วกว่านั้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ )
  • หากเกิดสถานการณ์ไม่สามารถ on site ในเดือนตุลาคมได้ ก็จะเริ่มเรียนเป็น zoomไปจนครบ 28 ครั้ง ( อย่างน้อย 28 ครั้ง ) ภายในเดือนธันวาคม 2564

หากกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนปรับมา on-site ทางโรงเรียนจะรีบดำเนินการทันที

  • ตารางเรียน : ทางโรงเรียนจะนำส่งตารางเรียน zoom 28 ครั้งให้ในเวปไซต์วันที่ 2 สิงหาคม 2564
    ในการ zoom ทางโรงเรียนจะออกตารางการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้ของนักเรียน

และหาก on site กลับมา ก็จะแจ้งตารางอัพเดทอีกครั้ง โดยพยายามยึดตาราง on site เดิมที่ผู้ปกครองลงทะเบียน

🌱🍄แบบที่2. สอนสด on site เริ่มเรียนเดือน ต.ค. 64 – ก.พ. 65 ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมเทอม 1 ปูพื้นฐานเตรียมพร้อมเข้า ป.1 ครบถ้วน แต่หากเกิดสถานการณ์ไม่สามารถ on site ในเดือนตุลาคมได้ ก็จะเริ่มเรียนเป็น zoomไปจนครบ 28 ครั้ง ( อย่างน้อย 28 ครั้ง ) ภายในเดือนกุมภาพันธ์

 


🦋🌱หัวข้อที่ 2 การเรียนออนไลน์โดยคลิป

ในส่วนการเรียนการสอนออนไลน์แบบคลิป โรงเรียนนำส่งเป็นไฟล์เอกสารการเรียน เอกสารเฉลย และคลิปการสอน ซึ่งครอบคลุมแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียน ลงไว้ในเวปไซค์ของทางโรงเรียน ถึงปัจจุบัน ณ วันนี้ ( 20 กรกฎาคม 2564 ) รวมทั้งหมด 21 ครั้ง ในแต่ละครั้งประกอบด้วยคลิป 2 คลิป ความยาวคลิปละ 1 ชั่วโมง และเอกสารตามรายละเอียดเบื้องต้นที่กล่าวมา และโรงเรียนจะดำเนินการลงเพิ่มให้ครบทั้งหมด 28 ครั้ง ภายในสิงหาคม

 


🌱หัวข้อที่ 3 กรณีผู้ปกครองเรียน zoom ไปสักพัก แล้วสนใจลงทะเบียนเทอม 2 และต้องการรับสิทธิ์ intensive เหมือนผู้ปกครองที่ลงทะเบียนทั้ง 2 เทอม

ให้สอบถามรายละเอียดทางไลน์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ ( ทางโรงเรียนเข้าใจว่าผู้ปกครองบางท่านคงคิดว่าสถานการณ์นี้ ใครจะลงเทอม 2 เพิ่ม แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนก็ต้องให้โอกาสผู้ปกครองที่ต้องการด้วยเช่นกัน )

 


🌱หัวข้อที่ 4 นโยบายการเรียนการสอนและการคืนเงิน

โรงเรียนเป็นโรงเรียนสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาทำตามนโยบายคือ ใช้ออนไลน์เป็นคลิป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้เริ่มใช้การเรียนการสอนออนไลน์นับครั้งการเรียน
ทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงเรียนยังไม่นับ ตั้งใจรอ on-site แต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังไงการคัดเลือกต้องมีแน่นอนไม่ว่าโรงเรียนใด ทางโรงเรียนจึงต้องเริ่มการเรียนการสอน online แทน on site แบบนับครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในรูปแบบคุณครูมี participate ( ส่วนรวม) กับนักเรียนมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ต้นเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

โรงเรียนต้องขออภัย โรงเรียนไม่มีนโยบายคืนเงิน แต่โรงเรียนมีนโยบายเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมเข้า ป.1 ซึ่งโรงเรียนจะยึดมั่นสิ่งนั้นและทำเต็มที่ที่สุดในทุกสถานการณ์และครอบคลุมหลักสูตรที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้

ขอบพระคุณค่ะ