ประกาศข่าว อ.3 แนวทางการเรียนการสอนช่วงโควิด

เรียนผู้ปกครองแนวทางการเรียนการสอนช่วงโควิด

1. ทางโรงเรียนจัดทำคลิปและเอกสารประกอบการเรียนการสอน นำส่งผู้ปกครองทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่ากระทรวงศึกษาธิการจะประกาศให้โรงเรียนฯ เปิดเรียนปกติ
2. ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเรียนการสอนแบบปกติไม่ผ่านออนไลน์ชดเชย เพิ่มเติมให้นักเรียน ตามจำนวนครั้งที่หายไปเนื่องจากการปิดโรงเรียนฯ ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการเรียนการสอนชดเชย จะเริ่มอยู่ในช่วงเดือน ตุลาคม มกราคม กุมภาพันธ์

ขอบพระคุณค่ะ

ข่าวสารสำคัญมาก อ่านให้ครบทุกข้อ

1. ช่วงนี้โควิดฯ ระบาดหนัก ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ
2. ข่าวฝากจากป้า ช่วงนี้ป้าว่างๆ ใครจะมาเยี่ยมเยียน มาเที่ยวเล่นก็ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับมาตรการโควิดของรัฐบาล โดยจัดคิวเยี่ยม ตามช่องทางนี้นะคะ 👇🏻