อนุบาล3 เตรียมความพร้อมครั้งที่1

เตรียมความพร้อมครั้งที่ 1


1. เอกสารประกอบ มี 2 ไฟล์


2. คลิปสอน 2 คลิป

Clip โจทร์ แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill

Clip เฉลย แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill