อนุบาล3 เตรียมความพร้อมครั้งที่10

เตรียมความพร้อมครั้งที่ 10

1. ออนไลน์ครั้งที่ 10 คลิปและเอกสาร การเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม Click

2. การเรียนการสอนเพิ่มเติมให้พิเศษกับนักเรียน โดยโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม
การเรียนการสอน โดย ครูดุ่ย ครั้งที่ 10 Click

3. การเรียนการสอนที่โรงเรียนหลังโควิท Click