ออนไลน์ครั้งที่ 14 คลิปและเอกสาร
การเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม


เตรียมความพร้อมครั้งที่ 14


1. เอกสารประกอบ มี 2 ไฟล์


2. คลิปสอน 2 คลิป

Clip ที่1 แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill

Clip ที่2 แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill