อนุบาล3 เตรียมความพร้อมครั้งที่16

เตรียมความพร้อมครั้งที่ 16

1. ออนไลน์ครั้งที่ 16 คลิปและเอกสาร การเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม Click

2. การเรียนการสอนเพิ่มเติมให้พิเศษกับนักเรียน โดยโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม
การเรียนการสอน โดย ครูดุ่ย ครั้งที่ 16 Click

3. การเรียนการสอนที่โรงเรียนหลังโควิท Click