ออนไลน์ครั้งที่ 3 คลิปและเอกสาร
การเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม


1. เอกสารประกอบ มี 2 ไฟล์


2. คลิปสอน 3 คลิป

Clip โจทร์ แบบฝึกหัด ข้อที่ 1-20

video
play-sharp-fill

Clip โจทร์ แบบฝึกหัด ข้อที่ 21-40

video
play-sharp-fill

Clip เฉลย แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill