ออนไลน์ครั้งที่ 5 คลิปและเอกสาร
การเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม

เตรียมความพร้อมครั้งที่ 5


1. เอกสารประกอบ มี 2 ไฟล์


2. คลิปสอน 3 คลิป

Clip ที่1 แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill

Clip ที่2 แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill

Clip ที่3 แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill