อนุบาล3 เรียนครั้งที่11

เอกสารการบ้าน เทอม 1

ครั้งที่ 11 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2563

 

หมายเหตุ :

1. หากผู้ปกครองสงสัยการบ้านเอกสารใด สามารถให้นักเรียนนำมาให้คุณครูดุ๊ยดุ่ยช่วยดูได้ โดยผู้ปกครองแปะโน้ตที่การบ้านให้คุณครูได้ค่ะ แต่ต้องเป็น ปัจจุบัน คือ อาทิตย์ต่ออาทิตย์ ไม่ย้อนหลังนะคะ

 

2.  การเรียนครั้งที่ 1-10 จะเป็นการเรียนชดเชย โดยผู้ปกครองจะต้องเลือกวันที่จะเรียนชดเชยจาก google form ใน Line OA ทั้งนี้เอกสารในการเรียนชดเชยจะเริ่มให้อัพโหลดตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม เป็นต้นไป