อนุบาล3 เรียนครั้งที่14

เอกสารการบ้าน เทอม 1

ครั้งที่ 14 วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563


การบ้านอนุบาล 3 ครั้งที่14
1. คณิตศาสตร์. บวก, ลบ, คูณ
2 ภาษาไทย รวมสระ
3. เชาว์ มี 1 แบบฝึก
4. การฟังปฏิทิน ให้ลองทำดู จะมีสอนวันเสาร์อาทิตย์ที่ 1-2 สิงหาคม ผู้ปกครองไม่ต้องนำเอกสารมา
แบบฝึก 1-3 สามารถนำมาให้ตรวจได้วันที่ 8-9 สิงหาคม ค่ะ