อนุบาล3 เทอม2 เรียนครั้งที่1

เอกสารเฉลยแบบฝึกหัดเทอม 2 ครั้งที่ 1


เอกสารเฉลยแบบฝึกหัดเทอม 2 ครั้งที่ 1
1. เอกสารเฉลยแบบฝึกหัด มี 1 ไฟล์


หมายเหตุ
แบบฝึกหัดบางข้อครูดุ่ยจะอธิบายเพิ่มเติมในการเรียนครั้งที่ 3
แบบฝึกหัดชุดหาค่า x y ครูดุ่ยจะเฉลยในห้องเรียน