อนุบาล3 เทอม2 เรียนครั้งที่14 (ที่ถูกยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ covid19)


อนุบาล3 เทอม2 เรียนครั้งที่14 (ที่ถูกยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ covid19)
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคลิป แต่ทางโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม ยังคงมีสอนชดเชยครั้งที่ 13 และ 14 โดยครูดุ่ยที่โรงเรียนฯ ตามตารางเรียนในเวปไซต์ของโรงเรียนฯ ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ


เอกสารเทอม 2 ครั้งที่ 14 (ที่ถูกยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ covid19)
1. เอกสารประกอบ มี 3 ไฟล์
2. คลิปสอน 2 คลิป

1.อ.3 ครั้งที่ 14

video
play-sharp-fill

2.อ.3 ครั้งที่14 เฉลย

video
play-sharp-fill