อนุบาล3 เทอม2 เรียนครั้งที่15


เอกสารเทอม 2 ครั้งที่ 15
1. เอกสารประกอบ มี 3 ไฟล์
2. คลิปสอน 2 คลิป

 

1.อ.3 ครั้งที่ 15

Clip โจทร์ แบบฝึกหัดครั้งที่ 15

video
play-sharp-fill

Clip เฉลย แบบฝึกหัดครั้งที่ 15

video
play-sharp-fill