อนุบาล3 เทอม2 เรียนครั้งที่24


เทอม 2 ครั้งที่ 24
1. เอกสารแบบฝึกหัดประกอบ มี 1 ไฟล์
2. เอกสารประกอบ มี 2 ไฟล์
3. รูปประกอบจาก zoom 3 ภาพ วันที่ 13 มีนาคม 2563


4. รูปการบ้านทด 3 ข้อ จาก zoom วันที่ 14 มีนาคม 2563


รูปประกอบจาก zoom 3 ภาพ วันที่ 13 มีนาคม 2563