อนุบาล3 เรียนครั้งที่21

เอกสารการบ้าน เทอม 1

ครั้งที่ 21 วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563


การบ้านอนุบาล 3 ครั้งที่21
1. ทักษะมิติสัมพันธ์และตรรกะ มี 4 ไฟล์
2. ทักษะภาษา มี 1 ไฟล์
3. บรีพเป็นคลิป