ออนไลน์ครั้งที่ 8 คลิปและเอกสาร
การเรียนการสอนของโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม


1. เอกสารประกอบ มี 2 ไฟล์


2. คลิปสอน 2 คลิป

Clip ที่1 แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill

Clip ที่2 แบบฝึกหัด

video
play-sharp-fill