การเรียนการสอนเพิ่มเติมให้พิเศษกับนักเรียน
โดยโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม
การเรียนการสอน โดย ครูดุ่ย ครั้งที่ 1


1. เอกสารประกอบการสอนของครูดุ่ย มี 2 ไฟล์


2. คลิปสอนโดยครูดุ่ย 1 คลิป

video
play-sharp-fill