มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

เปิดรับสมัครแล้ว Intensive คอร์ส สำหรับเด็กๆที่จะไปสอบสาธิตชื่อดัง👾 หากจับฉลากทางบ้านเด็กปลื้มคืนเงินทุกบาทให้ผู้ปกครองค่ะ 😍

ปีนี้ค่าเรียนพิเศษสุดเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเตรียมตัวได้ทันการ

การเรียน : เรียนทั้งหมด 18 ครั้ง
ช่วงที่ 1 ติดเครื่องตะลุยเข้ม
ธ.ค. – ก.พ. อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
มีบรีพและการบ้าน กลุ่มละ 12 คน