มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

ข้อสอบสาธิตเกษตรปี67 จากคำบอกเล่าของเด็กๆทั้งทางเฟสบุ๊คและไลน์ของบ้านเด็กปลื้ม เตรียมเข้าสาธิต

ขอบพระคุณเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับน้องๆและผู้ปกครองที่กำลังต้องการเตรียมเด็กๆเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกเข้า ป.1 นะคะ
ปีนี้ข้อสอบสาธิตเกษตมีจำนวนข้อ 40 ข้อ มีเวลาให้เด็กๆได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเต็มที่ และอาจารย์ท่านอ่าน 2 รอบ ซึ่งเป็นการสอบที่ไม่กดดันเด็กๆเลย หลายห้องที่เด็กๆร้องไให้งอแง กระดาษตก ปวดห้องน้ำ อาจารย์ท่านก็คอยดูแลให้สามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกได้อย่างเต็มที่
อัศวินน้อยทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าทีมนุษย์ตัวเล็กคนหนึ่งจะทำได้
ไม่ว่าผลการคัดเลือกจะเป็นเช่นไร บ้านเด็กปลื้มและพ่อแม่ทุกคน คุณครูทุกท่านที่อยู่ในกระบวนการนี้ มั่นใจว่าเราภูมิใจและชื่นใจในตัวเด็กๆ ในอัศวินน้อยของเราอย่างที่สุดแล้ว แน่นอน
ข้อสอบมี 40 ข้อตามคำบอกเล่าของเด็กๆ แต่ทางบ้านเด็กปลื้มลงไว้เกินเพราะไม่ได้คัดส่วนใด ข้อใด ที่เด็กๆบอกเล่ามานะคะ

#ข้อสอบสาธิตเกษตรปี67, #สาธิตเกษตร,#คัดเลือกเข้า ป.1, #บ้านเด็กปลื้ม, #กระบวนการคัดเลือก, #คำบอกเล่าเด็ก, #อัศวินน้อย, #แบ่งปันสิ่งดีๆ