มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

“คอร์สคุณหนูนักคิด” เป็นคอร์สที่เกิดขึ้นมา เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้ตรรกะและเหตุผล ซึ่งคอร์สนี้มุ่งเน้นการฝึกฝนตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปจนถึงยอด ทั้งการใช้ทักษะการสังเกตุ จำแนก สังเคราะห์ และวิเคราะห์ เพื่อให้เด็กเกิดความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ จนสามารถนำสิ่งนั้นมาต่อยอดได้ พร้อมทั้งปลูกฝังและสอนให้นักเรียนเกิดปฏิภาณไหวพริบในกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ เนื้อหาจะครอบคลุมเชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณครูดุ๊ยดุ่ยมีเทคนิคที่สามารถทำให้น้องๆ อนุบาลเรียนรู้โจทย์ปัญหาการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้อย่างสนุกสนานและง่ายดาย

กำหนดเรียนทุกวันพฤหัสบดี จำนวน 10 ครั้ง เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น.  ค่าสมัครเล่าเรียน 7,000 บาท เปิดรับนักเรียนเพียง 10 คนเท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 09-6162-6245 นะครับ

“ช้า…อาจพลาดโอกาสดี เพราะที่นั่ง…มีจำนวนจำกัด”