มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้เป็นคุณครูในฐานะที่เป็น “แม่พิมพ์ของชาติ” ก็คือ การถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูกศิษย์ทุกคนด้วยสติปัญญาและทักษะด้านต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ นั่นคือ การสอนให้เด็กรู้จัก “อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์แยกแยะเป็น และเล่นอย่างสร้างสรรค์” ในทำนองที่ว่า “เรียนเด่น เล่นรู้ ควบคู่ไปกับการรู้จักควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ”

แอดมินขอถือโอกาสนี้มาแนะนำคุณครูแห่งโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้มให้ทุกท่านได้รู้จักหน้าค่าตา ซึ่งแต่ละท่านมีความภาคภูมิใจกับภาระหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองตรงนี้มาก เริ่มตั้งแต่คุณครูดุ๊ยดุ่ย, คุณครูเล็ก, คุณครูติ่ง, คุณครูปอ, คุณครูส้ม, คุณครูป๋อง, คุณครูกานต์, คุณครูนินจา, คุณครูชมพู่, คุณครูอ้อ, คุณครูนิดา, คุณครูกี้, คุณครูสิริ, คุณครูเอม, คุณครูจุ๋ม, คุณครูมิ้นท์, คุณครูนิด, คุณครูเม้าส์, คุณครูกระแต, คุณครูปู, คุณครูฝัน และคุณครูโต สุดท้ายแอดมินขอทิ้งท้ายไว้ด้วยบทกลอนนี้นะครับ

เด็กจะดี เพราะมี คุณครูช่วย

สั่งสอนด้วย ใจรัก ปักเติมฝัน

เคี่ยวจนรู้ เข้าใจ ให้*แบ่งปัน

หลอมรวมกัน อดทน จนศิษย์ดี

 

ครูทุกคน สอนไป ไม่เคยกั๊ก

เพื่อศิษย์รัก เรียนเด่น เป็นศักดิ์ศรี

พลอยชื่นชม เมื่อใคร ไปได้ดี

หน้าที่นี้ ดำรงอยู่ ครูภูมิใจ…


#แม่พิมพ์ของชาติ #คุณครูของเด็กๆ #คุณครูบ้านเด็กปลื้ม #คุณครูดุ๊ยดุ่ย #คุณครูเล็ก #คุณครูติ่ง #คุณครูปอ #คุณครูส้ม #คุณครูป๋อง #คุณครูกานต์ #คุณครูนินจา #คุณครูชมพู่ #คุณครูนิดา #คุณครูกี้ #คุณครูสิริ #คุณครูเอม #คุณครูจุ๋ม #คุณครูมิ้นท์ #คุณครูนิด #คุณครูเม้าส์ #คุณครูกระแต #คุณครูปู #คุณครูฝัน #คุณครูโต #สอนลูกศิษย์ทุกคนด้วยหัวใจ #โรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม #บ้านเด็กปลื้ม #มากกว่าเข้าป1_คือพัฒนา #อนุบาลออนไลน์ #bandekpleumDotCom #บ้านเด็กปลื้ม_เตรียมเข้าสาธิต #KidTVBandekpleum #สตูดิโอปั้นดินพิมพ์ดาว