มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

พูดถึง “ความสะอาด” ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทางโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้มใส่ใจและให้ความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการตั้งใจสอนให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน ล่าสุดเนื่องในโอกาสที่กลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งครบ 3 เดือนหลังจากปิดไปในช่วงที่โควิดระบาด ทางโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้มก็ได้มีการติดต่อให้บริษัทไบโอเฟรชลี่ จำกัด มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยผลิตภัณฑ์คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยส์ รีมูฟเวอร์ (Germ Killer Blood, Scale & Oil Remover) ไปทั่วบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนฯ เป็นที่เรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน ทั้งที่เป็นเด็กนักเรียน, ผู้ปกครอง, คุณครู และเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนว่า โรงเรียนฯ มีความปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 (Covid-19) ที่มีการระบาดไปทั่วโลกอยุ่ในปัจจุบัน

การใช้ชีวิตวิถีใหม่สไตล์ New Normal มีข้อควรปฏิบัติที่เราทุกคนต้องทำให้คุ้นชิน ไม่ว่าจะเป็นการกินร้อนที่ปรุงสุกใหม่ๆ, การใช้ช้อนกลางของตัวเอง, การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, การใส่เฟซชิลด์, การล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์  รวมถึงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การที่ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยนั่นเองครับ

#ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเพื่อความปลอดภัย #For_Safety_Living #NewLife_with_NewNormal  #25September2020 #โรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม #SafetyComeFirst