มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

🟠 ตารางเรียนช่วงปิดเทอม ติวสาธิตเกษตรฯ
🔶เรียนวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์
( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อยู่ในคอร์สเรียนหลัก 12 ครั้งเรียบร้อย )
วิชาที่เรียน
🔶ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เชาว์ปัญญา วิทยาศาสตร์ การฟัง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
🔶เรียนทั้งหมด 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน
สัปดาห์ละ 2 วัน (ก.ย.67 – พ.ย. 67)
🔷วันเริ่มเรียนและหยุดเรียน ( ขึ้นกับการปิดเทอมของนักเรียน )
🔹กรณีที่ 1 เริ่มสัปดาห์วันที่ 10 / 12กันยา และสิ้นสุด 16 / 18ตุลา
🔹กรณีที่ 2 เริ่มวันที่ 17 /19 กันยา และสิ้นสุด 23 / 25 ตุลา
🔹กรณีที่ 3 เริ่มวันที่ 24 / 26 กันยา และสิ้นสุด 30 ตุลา / 1 พฤศจิกา
🔹กรณีที่ 4 เริ่มวันที่ 1 / 3 ตุลา และสิ้นสุด 6 / 8 พฤศจิกา
🔹กรณีที่ เริ่มวันที่ 8 / 10 ตุลา และสิ้นสุด 13 / 15 พฤศจิกา

🔶เลือกกลุ่มเรียน
🔺กลุ่ม A เรียน อังคารและพุธ เวลา 09.00-16.00 น.
🔻กลุ่ม B เรียน พฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

🔶เปิดให้เลือก วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

🔺ตารางวันเรียนของกลุ่ม A ( เรียน 6 สัปดาห์ จากตารางด้านล่าง)
เรียน อังคารและพุธ เวลา 09.00-16.00 น.

เดือน ก.ย. 67
อังคาร 10 ก.ย. และ พุธ 11 ก.ย. 67
อังคาร 17 ก.ย. และพุธ 18 ก.ย. 67
อังคาร 24 ก.ย. – พุธ 25 ก.ย. 67
เดือน ต.ค. 67
อังคาร 1 ต.ค. – พุธ 2 ต.ค. 67
อังคาร 8 ต.ค. – พุธ 9 ต.ค. 67
อังคาร 15 ต.ค. – พุธ 16 ต.ค. 67
อังคาร 22 ต.ค. – พุธ 23 ต.ค. 67
อังคาร 29 ต.ค. – พุธ 30 ต.ค. 67
เดือน พ.ย. 67
อังคาร 5 พ.ย. – พุธ 6 พ.ย. 67
อังคาร 12 พ.ย. – พุธ 13 พ.ย. 67

…………………………………………..

🔻ตารางวันเรียนของกลุ่ม B ( เรียน 6 สัปดาห์ จากตารางด้านล่าง)
เรียน พฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
เดือน ก.ย. 67
พฤหัสบดี 12 ก.ย. – ศุกร์ 13 ก.ย. 67
พฤหัสบดี 19 ก.ย. – ศุกร์ 20 ก.ย. 67
พฤหัสบดี 26 ก.ย. – ศุกร์ 27 ก.ย. 67
เดือน ต.ค. 67
พฤหัสบดี 3 ต.ค. – ศุกร์ 4 ต.ค. 67
พฤหัสบดี 10 ต.ค. – ศุกร์ 11 ต.ค. 67
พฤหัสบดี 17 ต.ค. – ศุกร์ 18 ต.ค. 67
พฤหัสบดี 24 ต.ค. – ศุกร์ 25 ต.ค. 67
พฤหัสบดี 31 ต.ค. – ศุกร์ 1 พ.ย. 67
เดือน พ.ย. 67
พฤหัสบดี 7 พ.ย.. – ศุกร์ 8 พ.ย. 67
พฤหัสบดี 14 พ.ย.. – ศุกร์ 15 พ.ย. 67

หมายเหตุ :
1. เริ่มเรียน 9.00 – 16.00
2. อาหาร ขนม นม ผลไม้ ให้นักเรียนนำมา
3. โรงเรียนมีน้ำดื่มให้นักเรียน
4. ส่งนักเรียนได้ ตั้งแต่ 7.30 น. ส่งก่อนชำระ 50 บาท ต่อชั่วโมง
5. รับนักเรียนได้ ถึง 17.30 น. รับเลยเวลา ชำระ 50 บาท ต่อชั่วโมง
6. มีการบ้านให้ฝึกฝน
7. มีบรีฟ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง แยกจาก บรีพเสาร์อาทิตย์