กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โรงเรียนการศึกษาเอกชนนอกระบบ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเพื่อหาข้อมูลเป็นแนวทางพัฒนาการบริการโรงเรียนสังกัด สช.

 

บ่ายวันนี้ 14 มิถุนายน 2564 คุณครูดุ๊ยดุ่ย นางสาวราชกุล พูนช่วย
ผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม ได้รับเกียรติ โอกาส เป็น 1
ในตัวแทนโรงเรียนทักษะชีวิต เข้าร่วมประชุมกับ อาจารย์สุมิตรา ทองแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ อาจารย์รุ่งโรจน์ และอาจารย์กลุ่มโรงเรียนการศึกษาเอกชนนอกระบบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริการโรงเรียนสังกัด สช.
#New_Normal #โรงเรียนดีนักเรียนดี