มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

เป็นอีก 1 วันที่น่าจดจำ โรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้แล้ว
จุดเริ่มต้นนี้ จะนำไปสู่การสื่อสารผู้ปกครองในการร่วมมือกันเพื่อการเปิดเรียน on-site อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
การสื่อสารผู้ปกครองจะรีบดำเนินการแจ้งรายละเอียดผู้ปกครองในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ