คู่มือการลงทะเบียน

🎒 คู่มือการลงทะเบียน

1. คู่มือการลงโปรแกรมเรียนอนุบาลออนไลน์ในส่วน mobile

http://www.bandekpleum.com/news/online_kindergarten_program_mobile.html

2. คู่มือการลงโปรแกรมเรียนอนุบาลออนไลน์ในส่วนคอมพิวเตอร์และ Laptop

http://www.bandekpleum.com/news/online_kindergarten_program_pc.html