มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1 คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
Bandekpleum Knowledge Building And Skill Improvements School

📝🎯คำสั่งในการใช้สัญลักษณ์ ของกลุ่มวันเสาร์และอาทิตย์

แนวข้อสอบชุด ที่ 1
ข้อที่ 1-20 ใช้ สติกเกอร์ ตัวเลข (ไม่กำหนดสี) ติดทับตัวเลือก
ข้อ
1=เลข9
2=เลข3
3=เลข5
4=เลข8
5=เลข2
6=เลข4
7=เลข1
8=เลข0
9=เลข7
10=เลข4
11=เลข6
12=เลข9
13=เลข2
14=เลข1
15=เลข8
16=เลข5
17=เลข3
18=เลข6
19=เลข0
20=เลข4


ข้อที่ 21-25 ใช้สีเทียนสีส้ม (วาดรูป (red triangle button) ล้อมรอบตัวเลือก)
ข้อที่ 26-30 ใช้สีเทียนสีฟ้า (วาดรูป (blue heart) ทับช่องคำตอบ)
ข้อที่ 31-35 ใช้สีเทียนสีแดง (วาดรูป (red circle) ทับช่องคำตอบ)
ข้อที่ 36-40 ใช้สีเทียนชมพู (ทำเครื่องหมาย ขีดถูก ทับช่องคำตอบ)


ชุดที่ 3
ข้อ 1-20 ใช้สีเทียนสีม่วง (ทำเครื่องหมาย (multiplication sign) ทับช่องคำตอบ)
ข้อ 21-40 ใช้สีเขียนอ่อน (วาดรูป (red triangle button) ทับช่องคำตอบ)


😍วันที่ 16,17 -12-66💗👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻